Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Urzędnicy pomogą w samospisie


Harmonogram punktów spisowych 

Trwa Narodowy Spis Powszechny. Podstawową metodą samopisu jest wypełnienie formularza dostępnego na stronie spis.gov.pl. Dla osób niemających dostępu do komputera lub Internetu przygotowano w Urzędzie Miejskim punkt spisowy. Ponadto, z inicjatywy Burmistrza Kolbuszowej, w każdym sołectwie w gminie będą działały dodatkowe miejsca spisowe.

Mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania ze stanowiska komputerowego oraz pomocy pracowników urzędu. Informacje o terminie i lokalizacji punktu spisowego będą na bieżąco podawane na naszej stronie internetowej oraz przekazywane przez księży podczas mszy św.

Punkty spisowe w sołectwach- godz. 9.00-14.00

18 maja- Budynek Wielofunkcyjny w Kolbuszowej Dolnej

20 maja- Centrum Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej

24 maja- Budynek OSP w Domatkowie oraz Dom Wielofunkcyjny w Bukowcu

26 maja- Sołtysówka w Przedborzu oraz Budynek OSP w Hucie Przedborskiej

31 maja- Budynek OSP w Zarębkach

1 czerwca- Budynek OSP w Nowej Wsi

8 czerwca- Sołtysówka w Kupnie

10 czerwca- Dom Ludowy w Weryni

14 czerwca- Sołtysówka w Widełce oraz Świetlica w Kłapówce

17 czerwca- Budynek OSP w Porębach Kupieńskich

21 czerwca- Sołtysówka w Widełce oraz Świetlica w Kłapówce

24 czerwca- Świetlica w Świerczowie

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki