Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Odbiór wyrobów zawierających azbest


Odbiór odpadów zawierających azbest 

Burmistrz Kolbuszowej uprzejmie informuje, że w dniach 24-26 sierpnia 2021 r. na terenie Gminy Kolbuszowa będą odbierane odpady zawierające azbest. W pierwszej kolejności odbiór będzie realizowany od właścicieli nieruchomości którzy złożyli wniosek zgodnie z ogłoszonym naborem. Natomiast wnioski złożone po 15 marca 2021 r. będą realizowane wg. kolejności zgłoszeń do wysokości posiadanych środków.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki