Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Z-ca Burmistrza


Marek Gil

Marek Gil

Zastępca Burmistrza Kolbuszowej


Urząd Miejski w Kolbuszowej
ul. Obrońców Pokoju 21
36 – 100 Kolbuszowa


tel. 17 2271 333 (wew. 237), 17 2271 332 
fax. 17 2272 939  

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki