Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

02
sie  2019

XI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 9 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2020 rok na projekt inwestycyjny pn:” Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Tarnobrzega w roku 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kolbuszowa oraz na terenie Gminy Niwiska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Gminą Niwiska w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
9. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki