Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

22
sie  2019

XII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 29 sierpnia 2019 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 w placówkach prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 6. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Kolbuszowej Dolnej.
 9. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kolbuszowa za I półrocze 2019 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na rzecz Skarbu Państwa-Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej
  w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej i Tulipanowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Kolbuszowa od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Przedborzu wchodzącej w skład zasobu własności Rolnej Skarbu Państwa zajętej pod drogę gminną.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydacie na ławnika.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia strefy wolnej od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.
 17. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki