Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

14
sty  2020

XVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 08:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie pomiędzy sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2020-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Tarnobrzega w roku 2020.
 9. Informacja o wniesieniu udziałów do spółki - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania w 2020 roku opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa na 2020.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej przy ul. Brzozowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Jana Kochanowskiego w miejscowości Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2020 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2020 rok.
 15. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki