Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

21
sty  2020

Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 stycznia 2020 r., znak: DLI-I.4621.11.2018.AN.25 w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec-Leżajsk od skrzyżowania drogi krajowej DK 9 w km 165+828 do istniejącego przebiegu drogi wojeówdzkiej DW 875 w km 33+767,70 wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzen budowlanych"


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki