Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kolbuszowa


L.p.
Nr
m.p.z.p.
Tytuł miejscowego planu
Uchwała o przystąpieniu do sporządz. m.p.z.p. Rady Miasta Kolbuszowa
(data i numer)
Numer uchwały
i data
Załącznik graficzny
Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Nr i data
Uwagi
1. 1/1995 MPZP rejon ul. Topolowej i ul. Obrońców Pokoju w Kolbuszowej Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Rzeszowskiego. Nr 3, poz. 30 z dnia
29 marca 1996
2. 1/1998 MPZP odcinka drogi krajowej Mielec-Leżajsk w Kolbuszowej Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego XXXVI/296/97 z dnia 29 października 1997 Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 1, poz. 7
z dnia
15 stycznia 1999r.
3. 1/2000
MPZP terenu usług przy ul.
11 Listopada w Kolbuszowej
Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 16 poz. 127
z dnia
11 marca 2000r.
4. 2/2000 MPZP terenu budownictwa mieszkaniowego w Kolbuszowej, przy ul. Szopena XX1/184/2000 z dnia 28 luty 2000r. Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 76, poz. 856
z dnia
24 listopada 2000r.
5. 1/2001 MPZP terenu w Przedborzu Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 99 poz. 1765
z dnia
4 grudnia.2001r.
6. 2/2001 MPZP w mieście Kolbuszowa XXXV/269/2001 z dnia 18 kwiecień 2001r. Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 99 poz. 1766
z dnia
4 grudnia 2001r.
7. 3/2001 MPZP w miejscowości Widełka Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 99 poz. 1766
z dnia
4 grudnia 2001r.
8. 4/2001 MPZP w miejscowości Bukowiec Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 99 poz. 1766
 z dnia
4 grudnia 2001r.
9. 1/2002 MPZP w Kolbuszowej Dolnej, przy ul. Leśnej Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 64 poz. 1327
z dnia
17 października 2002r.
10. 2/2002 Zmiana MPZP Nr 1/95 rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 72 poz. 1431
z dnia
18 listopada 2002r.
11. 1/2003 MPZP terenu w rejonie ul. Krakowskiej w Kolbuszowej Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 45, poz. 918
z dnia
20 maja 2003r.
12. 1/2004 MPZP odcinka drogi zbiorczej łączącej drogę wojewódzką Nr 875 prowadzącą do Mielca, z drogą krajową Nr 9 w Kolbuszowej Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr71, poz. 772
z dnia
9 czerwca 2004r.
13. 2/2004 MPZP terenu rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 103 poz. 1124
z dnia
13 sierpnia 2004r.
14. 3/2004 MPZP terenu położonego przy drodze krajowej Nr 9 w miejscowości Zarębki

XXIII/190/04 z dnia 28 czerwca 2004r.

Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 103 poz. 1125
z dnia
13 sierpnia 2004r.
15. 1/2005 Zmiana MPZP Nr 1/95 obejmującego rejon ulic Topolowej i Obrońców Pokoju Plik do pobrania
Dz. Woj. Podkarp.
 Nr 98 poz. 1652
z dnia
30 lipca 2005r.
16. 2/2005 MPZP terenu eksploatacji surowców i produkcji ceramiki budowlanej w Kupnie Plik do pobrania
Dz. Woj. Podkarp.
Nr 121, poz. 1919
z dnia
 23 września 2005r.
17. 1/2006 MPZP terenu cmentarza wraz z otoczeniem w Widełce L/478/06 z dnia 10 sierpnia 2006r. Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 113 poz. 1570
z dnia
8 września 2006r.
18. 2/2006 MPZP terenu oczyszczalni ścieków w Widełce LIV/521/06 z dnia 26 października 2006r. Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 144 poz. 2157
z dnia
5 grudnia 2006r.
19. 1/2007 MPZP terenu budownictwa mieszkaniowego w Nowej Wsi Gmina Kolbuszowa X/76/07 z dnia 24 maja 2007r. Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 54 poz. 362
z dnia
3 lipca 2007r.
20. 1/2008 MPZP terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej XXXIII/318/08 z dnia 29 grudnia 2008r. Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 4 poz. 45
z dnia
19 stycznia 2009r.
21. 2/2008 MPZP terenów złoża gazu ziemnego Kupno w tym ośrodka zbioru gazu wraz z przyłączami oraz gazociągów kopalnianych i gazociągu ekspedycyjnego położonych w gminie Kolbuszowa, województwo Podkarpackie XLIII/404/09 z dnia 25 września 2009r.
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 79 poz. 1832
z dnia
23 października 2009r.
22. 1/2009 MPZP terenu budownictwa handlowo usługowego w Kolbuszowej LIII/541/10 z dnia 20 maja 2010r. Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Nr 52, poz. 1102
z dnia 
20 czerwca 2010r.
23. 1/2012 I zmiana MPZP Nr 1/2005 terenu eksploatacji surowców i produkcji ceramiki budowlanej w Kupnie XVI/184/11 z dnia 16 grudnia 2011r. Plik do pobrania
Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 44
z dnia 12 stycznia 2012r.
24. 1/1995 III zmiana MPZP Nr 1/1995 terenu obejmującego rejon ul. Topolowej i Obronców Pokoju w Kolbuszowej - etap I
Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1268 z dnia 5 czerwca 2012r.
25. 1/1995 IV zmiana MPZP Nr 1/1995 terenu obejmującego rejonu ul. Topolowej (obecnie ul. Topolowa oraz ul. Św. Brata Alberta) i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej III/16/2010 z dnia 29.12.2010r. XIX/221/2012 z dnia 23 lutego 2012 Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1062
z dnia 8 maja 2012r.
26. 1/2008 I zmiana MPZP Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej VI/65/2011 z dnia  25 marca 2011r.  XIX/222/2012 z dnia 23 lutego 2012  Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1063
z dnia 8 maja 2012r.
27. 2/2004  I zmiana MPZP terenu rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa VI/64/2011 z dnia 25 marca 2011r. XXII/256/2012 z dnia 30 maja 2012r. Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1531
z dnia 10 lipca 2012r.
28. 2/2004 II zmiana MPZP terenu rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa XXXIX/432/2013 z dnia 28 maja 2013r. XLVI/520/2013 z dnia 19 grudnia 2013r.   Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 605
z dnia 13 lutego 2014r.
29. 1/1995 V zmiana MPZP Nr 1/1995 terenu obejmującego rejon ul. Topolowej (obecnie ul. Topolowa oraz ul. Św. Brata Alberta) i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej XXVII/323/2012 z dnia 25 października 2012r. XLVI/521/2013 z dnia 19 grudnia 2013r. Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 375
z dnia 27 stycznia 2014r.
30. 1/2014 MPZP terenu pod działąlność usługową w Kolbuszowej przy ul. Wolskiej LVIII/634/2010 z dnia 24 września 2010r. LI/553/2014 z dnia 27 września 2014r. Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1472
z dnia 7 maja 2014r.
31. 3/2012 MPZP terenu pod zieleń parkową, sportu, rekreacji i usług turystycznych w Kolbuszowej XXVII/322/2012 z dnia 25 października 2012r. VIII/65/2015 z dnia 26 marca 2015r. Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1827
z dnia 12 czerwca 2015r.
32. 2/2004 III zmiana MPZP Nr2/2004 terenu Rynku wraz z otoczeniem w mieście Kolbuszowa Uchwała Nr LVII/612/2014 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XVI/201/2015 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 listopada 2015 r. Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 8 z dnia 04 stycznia 2016r. Sprostowanie oczywistej omyłki
33. 4/2014 MPZP Nr 4/2014 terenu pod usługi oświaty w Nowej Wsi Uchwała Nr LX/634/2014 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 października 2014 r. Uchwała Nr XXI/269/2016 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 lutego 2016r. Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 1549 z dnia 06 maja 2016r.
34. 1/95 VI zmiana MPZP Nr 1/95 obejmująca rejon ul. Topolowej (obecnie ul. Św. Brata Alberta) i Obrońców Pokoju w Kolbuszowej

Uchwała Nr LVII/613/2014 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/613/2014 z dnia 28 sierpnia 2014r. dotyczącej VI zmiany MPZP Nr 1/95, obejmującego rejon ul. Topolowej i św. Brata Alberta

Uchwała Nr XXIII/302/2016 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 kwietnia 2016r. Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 2579 z dnia 20 lipca 2016r. Zmiana uchwały o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany MPZP Nr 1/95 z dnia 15 grudnia 2014 r.
35. 1/2008 II zmiana MPZP Nr 1/2008 terenu przemysłowo-usługowego w Kolbuszowej Uchwała Nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 kwietnia 2015r.

Uchwała Nr XXII/286/2016 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/91/2015 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 kwietnia 2015r. dotyczącej II zmiany MPZP Nr 1/2008 terenu przemysłowo-usługowego w Kolbuszowej
Uchwała Nr XXX/380/2016 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 września 2016r. Plik do pobrania Dz. U. Woj. Podkarp. Poz. 3643 z dnia 25 listopada 2016r. Zmiana uchwały o przystąpieniu do sporządzenia II zmiany MPZP Nr 1/2008 z dnia 31 marca 2016 r.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki