Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

15
sty  2020

RGKiB.6733.80.2019- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznej kablowej ziemnej nN w Kolbuszowej Dolnej w ramach zamierzenia pn.: Przebudowa kolidującej linii napowietrznej nN w miejscowości Kolbuszowa Dolna"


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki