Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

11
lut  2020

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego znak: I-IV.746.2.2.2020 z dnia 05 lutego 2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziecia pn.: "Budowa sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz sieci teletechnicznych zwiazanych z podstacją trakcyjną Widełka, na działkach nr ewid.: 2610/3, obręb 0001 Budy Głogowskie, na terenie kolejowym zamkniętym"


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki