Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

06
maj  2020

RGKiB.6730.27.2020- Obwieszczenie w sprawie ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: "Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą poprawną pracę oraz zabezpieczającą mienie (etap I)"


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki