Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

09
lut  2021

RBiPP.6733.4.2021- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 570, 568, 564/1, położonych w miejscowości Domatków


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki