Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

11
lut  2021

RBiPP.6733.6.2021- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”, na działkach ozn. nr ew.: 328, 327, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki