Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

11
lut  2021

RBiPP.6730.224.2020- Obwieszczenie informujące, że został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: „Budowa budynku gospodarczego”, na części działek ozn. nr ew.: 973, 975, położonych w miejscowości Werynia, dla Pana Mariana Blat


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki