Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

18
lut  2021

R8iPP.6730.228.2020- Urząd Miejski w Kolbuszowej zawiadamia, że w sprawie Pana Janusza Mytych, został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek mieszkalny jednorodzinny", na działce ozn. nr ew. 1696/3, położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki