Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

22
lut  2021

RBiPP.6733.7.2021- Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjnego na wniosek PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z/s w Lublinie- ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, Oddział Rzeszów - ul. 8-go Marca 8, działającej przez pełnomocnika Pana Adama Wieleba w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa linii kablowej ziemnej SN, słupa linii napowietrznej SN w ramach zamierzenia pn. "Budowa linii kablowej ziemnej SN wraz z rozbiórką istniejącej sieci napowietrznej SN w przęśle słup nr 28-29 linii Kolbuszowa- ZBK Głogów odg. Kłapówka 2", na działce ozn. nr ew.: 314, położonej w miejscowości Widełka


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki