Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

22
lut  2021

RBiPP.6730.24.2020- Obwieszczenie informujące, że został zebrany materiał dowodowy kończący postępowanie administracyjne w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", na działkach ozn. nr ew.: 1753/12, 1754/12, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna, dla Pana Piotra Chmura


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki