Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

24
lut  2021

Obwieszczenie zawiadamiające, że w dniu 22.02.2021 r. wydano decyzję, znak: RBiPP.6733.69.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego", na działkach ozn. nr ew.: 2578/6, 2620/2, 2620/3, 2582, 2579, położonych w miejscowości Kolbuszowa Górna, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, adres: ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika Pana Piotra Olszańskiego


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki