Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

10
sty  2019

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 7 stycznia 2019 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.11.2018 orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n. „Budowa budynku piekarni z częścią socjalno-biurową i sklepem przyzakładowym z małą gastronomią (pizzeria) z instalacjami wewnętrznymi: elektrycznymi, sanitarnymi, gazową, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej oraz budowa budynku portierni z instalacjami wewnętrznymi: elektrycznymi, sanitarnymi wraz z budową parkingów, dojazdów i dojść” na działce nr 1555/69 położonej w Kolbuszowej


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki