Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

28
sty  2019

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 16 stycznia 2019 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.4.2019.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. 4 wylotów oraz usługa wodna polegająca na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych do wody rzeki Werynia dla zadania: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 215R Werynia-Kłapówka polegająca na budowie chodnika w km 1+245 do km 2+478 strona lewa w miejscowości Werynia z lokalizacją przedsięwzięcia na terenie nieruchomości obejmującej działki nr 940, 1005/16, obręb 0014 Werynia, jednostka ewidencyjna Kolbuszowa, powiat kolbuszowski


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki