Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

27
sty  2020

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: RZ.ZUZ.4.421.429.2019.AK z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Przyrwa Nil linii energetycznej kablowej w rurze osłonowej, z lokalizacją na terenie nieruchomości nr 1265, obręb Kolbuszowa


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki