Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

07
lut  2020

OSiGW.6220.2.1.2020 – Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej znak: OŚiGW.6220.2.1.2020 z dnia 5 lutego 2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 4255/1; 4255/2 w obrębie geodezyjnym Kolbuszowa Górna, Gmina Kolbuszowa”


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki