Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

10
lut  2020

Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej o wydaniu w dniu 30 stycznia 2020 r. decyzji znak: OŚiGW.6220.2.7.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa hali do produkcji regranulatów i folii PE z częścią socjalno-biurową” planowanego na działce ozn. nr ewid. 1549/77 położonej w Kolbuszowej


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki