Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

24
lut  2020

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: RZ.ZUZ.4.4210.33.2020.EB z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30 września 2019 r., znak RZ.ZUZ.4.4210.300.2019.EB dla zadań inwestycyjnych pn. „Budowa drogi gminnej dojazdowej do osiedla Dąbrówka w miejscowości Cmolas” oraz „Budowa ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Cmolas”, gmina Cmolas, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki