Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

2018


Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2018r. będą obowiązywały na terenie Gminy Kolbuszowa następujące stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z art. 24c  ust. 1 i 2, oraz art. 27a  ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. z 2017r. poz. 328 z późn. zm./

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki