Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Informacja zbiorcza o petycjach


Informacja o petycjach rozpatrywanych od 6 września 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195)

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposoby załatwienia petycji.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki