Informacja zbiorcza o petycjach


Informacja o petycjach rozpatrywanych od 6 września 2015 r. na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195)

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposoby załatwienia petycji.

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 15:08
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 257 010