Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Sprawozdania finansowe


Bilans łączny samorządowych jednostek budżetowych:

Bilans łączny instytucji kultury:

Bilans z wykonania budżetu:

Bilans łączny samorządowych jednostek budżetowych

Bilans łączny instytucji kultury

Bilans z wykonania budżetu

Bilans łączny samorządowych jednostek budżetowych

Bilans łączny instytucji kultury

Bilans z wykonania budżetu

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki