Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zapytanie ofertowe
Plan zamówień publicznych
10
mar  2020

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Przedmiotem przetargu jest: 1. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej oznaczona nr ew. działki 1549/111 o pow. 0,1336 ha, 2. Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w Kolbuszowej w rejonie ulicy Sokołowskiej oznaczona nr ew. działki 1549/115 o pow. 0,0447 ha


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki