Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zapytanie ofertowe
Plan zamówień publicznych
01
kwi  2020

Ogłoszenie o przetargu: "Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 (niesegregowane odpady komunalne) odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych z terenu Gminy Kolbuszowa o okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020"


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki