Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zapytanie ofertowe
Plan zamówień publicznych
05
lut  2020

Burmistrz Kolbuszowej ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na oddanie w dzierżawę na okres 3 lat gruntów rolnych położonych w obrębie Kolbuszowa Górna, Świerczów - stanowiących własność Gminy Kolbuszowa pod produkcję rolną. Przedmiotem przetargu jest: 1. Działka nr 1939/5 o pow. 0.56 ha, położona w Kolbuszowej Górnej z przeznaczeniem pod produkcję rolną, 2. Działka nr 1939/8 o pow. 0.27 ha, położona w Kolbuszowej Górnej z przeznaczeniem pod produkcję rolną, 3. Część działki nr 549 o pow. 0.32 ha, położona w Świerczowie z przeznaczeniem pod produkcję rolną


Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki