Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zapytanie ofertowe
Plan zamówień publicznych
18
maj  2021

Ogłoszenie o przetargu: "Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem i uchwaleniem"


Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 18 maja 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbuszowa oraz udział w czynnościach związanych z jego sporządzeniem i uchwaleniem

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,45383,ff8ee6aac61c11f16443646cdf467146.html 

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej. Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki