Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Zapytanie ofertowe
Plan zamówień publicznych
07
lip  2021

Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu p.n.: „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowska, Kolejowa, Towarowa, Handlowa i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej”


Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa informuje, że w dniu 7 lipca 2021 r. upubliczniła na Platformie Zakupowej Specyfikację Warunków Zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu p.n.: „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowska, Kolejowa, Towarowa, Handlowa i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej”

Poniżej znajdą Państwo link do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

https://ekolbuszowa.logintrade.net/zapytania_email,50642,feed86c2e09e0e15b2ad87f16527ab5c.html

Gmina Kolbuszowa zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i złożenia oferty. 

Wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki