Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisje


Komisje Stałe Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Komisja Rewizyjna

1. Wiktor Bronisław - Przewodniczący Komisji
2. Grażyna Halat - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Julian Dragan
4. Stanisław Dworak
5. Józef Fryc
6. Paweł Michno
7. Zbigniew Pytlak

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej

1. Stanisław Rumak - Przewodniczący Komisji
2. Bronisław Wiktor - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Barbara Bochniarz
4. Julian Dragan
5. Stanisław Dworak
6. Adam Kaczanowski
7. Mirosław Kaczmarczyk
8. Krzysztof Kluza
9. Roman Ząbczyk

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia

1. Paweł Michno - Przewodniczący Komisji
2. Barbara Szafraniec - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Józef Fryc
4. Krzysztof Kluza
5. Piotr Panek
6. Dorian Pik
7. Krzysztof Wójcicki

Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa

1. Julian Dragan - Przewodniczący Komisji
2. Grażyna Maziarz - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Barbara Draus
4. Grażyna Halat
5. Adam Kaczanowski
6. Barbara Szafraniec
7. Krzysztof Wójcicki

Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia

1. Barbara Bochniarz - Przewodniczący Komisji
2. Barbara Draus - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Stanisław Dworak
4. Michał Karkut
5. Grażyna Maziarz
6. Zbigniew Pytlak
7. Roman Ząbczyk

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Mirosław Kaczmarczyk - Przewodniczący Komisji
2. Piotr Panek - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Barbara Bochniarz
4. Michał Karkut
5. Dorian Pik
6. Stanisław Rumak
7. Roman Ząbczyk

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki