Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Plan pracy Rady Miejskiej


Harmonogram sesji Rady Miejskiej na I półrocze 2019 roku

 1. 24.01.2019 roku godz. 8:00
 2. 28.02.2019 roku godz. 8:00
 3. 28.03.2019 roku godz. 8:00
 4. 25.04.2019 roku godz. 8:00
 5. 30.05.2019 roku godz. 8:00
 6. 27.06.2019 roku godz. 8:00

Plan pracy Rady Miejskiej w Kolbuszowej na 2019 rok

Styczeń

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2018 rok.

Luty

 1. Informacja o działalności instytucji kultury: Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej  i Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2018 rok.
 2. Informacja o działalności Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej.

Marzec

 1. Współpraca gminy w realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i turystyki z Fundacją na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej oraz klubami sportowymi, klubami turystycznymi działającymi na terenie gminy Kolbuszowa.
 2. Informacja z funkcjonowania krytej pływalni „Fregata” w Kolbuszowej.

Kwiecień

 1. Funkcjonowanie jednostek pracujących na rzecz rolników w zakresie dopłat- ARiMR, ODR oraz zaopatrzenia rentowego i emerytalnego- KRUS.
 2. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2018 rok dla Gminy Kolbuszowa.

Maj

 1. Informacja z działalności PUP w Kolbuszowej.
 2. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2018 rok.
 3. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Kolbuszowej za 2018 rok.

Czerwiec

 1. Przygotowanie jednostek gminnych i stowarzyszeń do organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Lipiec - przerwa urlopowa.

Sierpień

 1. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019/2020.
 2. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w placówkach prowadzonych przez gminę Kolbuszowa
 3. Informacja o wykonaniu budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2019 roku.

Wrzesień

 1. Założenia do budżetu gminy Kolbuszowa na rok 2020 (wnioski Komisji stałych).
 2. Informacja o działalności M-GOPS w Kolbuszowej.

Październik

 1. Informacja z działalności MRM w Kolbuszowej.
 2. Uchwalenie stawek podatków lokalnych na rok 2020.
 3. Funkcjonowanie placówek służby zdrowia na terenie gminy Kolbuszowa.

Listopad

 1. Informacja o współpracy z zagranicą Miasta i Gminy Kolbuszowa.

Grudzień

 1. Informacja o działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
 3. Plan pracy Rady Miejskiej na 2020 rok.

Ważne linki