Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej


Harmonogram Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej na I półrocze 2020 roku

 1. 14.01.2020 roku godz. 10.00
 2. 18.02.2020 roku godz. 13:00
 3. 17.03.2020 roku godz. 13:00
 4. 21.04.2020 roku godz. 13:00
 5. 12.05.2020 roku godz. 12:00
 6. 16.06.2020 roku godz. 13:00

Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej na 2020 rok

Styczeń

 1. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy Kolbuszowa na 2020 rok (posiedzenie wspólne z przewodniczącymi komisji stałych Rady).   
 2. Sprawy różne.

Luty

 1. Gospodarowanie składnikami mienia komunalnego. Analiza stawek za dzierżawę gruntów i budynków.
 2. Sprawy różne.

Marzec

 1. Informacja o realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 2. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Opinia w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok.
 2. Sprawy różna.

Maj

 1. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020 roku.
 2. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Planowane remonty w placówkach oświatowych w okresie wakacji.
 2. Sprawy różne.

Lipiec- przerwa wakacyjna

Sierpień

 1. Informacja z wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2020 roku.
 2. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Opracowanie wniosków do budżetu Gminy Kolbuszowa na 2021 rok.
 2. Sprawy różne.

Październik

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2021 rok.
 2. Stan sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa. Informacja na temat przygotowania dróg do okresu zimowego.
 3. Sprawy różne.

Listopad

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Kolbuszowa na 2021 rok.
 2. Sprawy różne.

Grudzień    

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
 2. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki