Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisja Finansów i Gospodarki Komunalnej


Harmonogram Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej na II półrocze 2021 roku

 1. 02.08.2021 roku godz.13.00
 2. 17.08.2021 roku godz.13:00
 3. 21.09.2021 roku godz.13:00
 4. 19.10.2021 roku godz.13:00
 5. 16.11.2021 roku godz.13:00
 6. 01.12.2021 roku godz.13:00
 7. 21.12.2021 roku godz.13:00

Plan pracy Komisji Finansów i Gospodarki Komunalnej na 2021 rok

Styczeń

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
 2. Sprawy różne.

Luty

 1. Gospodarowanie składnikami mienia komunalnego. Analiza stawek za dzierżawę gruntów i budynków.
 2. Sprawy różne.

Marzec

 1. Informacja o realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.
 2. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Opinia w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok.
 2. Sprawy różna.

Maj

 1. Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021 roku.
 2. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Planowane remonty w placówkach oświatowych w okresie wakacji.
 2. Sprawy różne.

Lipiec- przerwa wakacyjna

Sierpień

 1. Informacja z wykonania budżetu gminy Kolbuszowa za I półrocze 2021 roku.
 2. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Opracowanie wniosków do budżetu Gminy Kolbuszowa na 2022 rok.
 2. Sprawy różne.

Październik

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2022 rok.
 2. Stan sieci dróg na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa. Informacja na temat przygotowania dróg do okresu zimowego.
 3. Sprawy różne.

Listopad

 1. Analiza projektu budżetu Gminy Kolbuszowa na 2022 rok.
 2. Sprawy różne.

Grudzień    

 1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 rok.
 2. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki