Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisja Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia


Harmonogram Komisji Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia na II półrocze 2021 roku

 1. 12.08.2021 roku godz. 13:00
 2. 16.12.2021 roku godz. 14:00

Plan pracy Komisji Rolnictwa i Inwentaryzacji Mienia na 2020 rok

Styczeń

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 2. Wizytacja PGKiM w likwidacji- ujęcie wody w Cmolasie.
 3. Sprawy różne.

Luty

 1. Funkcjonowanie placów targowych w mieście i gminie Kolbuszowa (dyskusje i potrzeby).
 2. Wnioski w zakresie placów targowych.
 3. Informacja na temat stanu zaawansowania prac zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w Gminie Kolbuszowa.
 4. Sprawy różne.

Marzec

 1. Informacja kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kolbuszowej na temat sytuacji rolnictwa w gminie Kolbuszowa (kierunki produkcji oraz istniejące problemy). Posiedzenie z udziałem sołtysów wsi gminy Kolbuszowa.
 2. Sprawy różne Komisji.

Czerwiec

 1. Informacja kierownika Ref. RiGG na temat szkód łowieckich na terenie gminy Kolbuszowa oraz realizacji odszkodowań (sposób uzyskania odszkodowania, wycena wartości odszkodowania oraz występujące problemy). 
 2. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Organizacja dożynek gminnych w 2020 roku. Spotkanie z sołtysami oraz przewodniczącymi zarządów osiedli miasta Kolbuszowa.
 2. Informacja o działalności Izb Rolniczych.

Październik

 1. Zapoznanie się z informacją na temat planowanych stawek podatkowych na 2020 rok.
 2. Informacja kierownika Ref. OŚiGW na temat obszarów zapowietrzonych chorobami zwierząt (skutki występowania oraz sposoby postępowania w zaistniałej sytuacji).
 3. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Podsumowanie pracy Komisji za 2020 rok.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
 3. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki