Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa


Harmonogram Komisji Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa na I półrocze 2020 roku

 1. 19.02.2020 roku godz. 15:00
 2. 22.04.2020 roku godz. 15:00
 3. 17.06.2020 roku godz. 15:00

Plan pracy Komisji Mandatowo- Regulaminowo- Samorządowej na 2019 rok

Styczeń

 1. Omówienie przedmiotu działania Komisji.
 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 3. Sprawy różne.

Luty

 1. Analiza statutów sołectw i osiedli Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 2. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Opracowanie kalendarza wyborczego- wybory sołtysów wsi i przewodniczących zarządów osiedli Miasta i Gminy Kolbuszowa.
 2. Sprawy różne.

Maj

 1. Informacja o przygotowaniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.
 2. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Informacja o przygotowaniach do wyborów Parlamentarnych w 2019 r.
 2. Analiza protokołów z zebrań mieszkańców miasta i wsi.
 3. Opracowanie wniosków do budżetu Gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 4. Sprawy różne.

Listopad

 1. Zapoznanie się z projektem budżetu gminy Kolbuszowa na 2020 rok.
 2. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2019 rok i przyjęcie założeń do planu pracy Komisji na 2020 rok.
 2. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki