Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa


Harmonogram Komisji Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa na I półrocze 2020 roku

 1. 19.02.2020 roku godz. 15:00
 2. 22.04.2020 roku godz. 15:00
 3. 17.06.2020 roku godz. 15:00

Plan pracy Komisji Mandatowo- Regulaminowo- Samorządowej na 2020 rok

Luty

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 rok.
 2. Informacja dotycząca oznakowania nieruchomości (tabliczkami z numerami domów) na terenie sołectw gminy Kolbuszowa.
 3. Sprawy różne.

Kwiecień

 1. Informacja na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kolbuszowej.
 2. Informacja w sprawie przygotowań do wyborów prezydenckich w 2020 roku.
 3. Analiza przebiegu granic miasta Kolbuszowa.
 4. Sprawy różne.

Czerwiec

 1. Wizytacja Centrum Edukacji Regionalnej i Kulturalnej w Kolbuszowej (budynek byłej synagogi).
 2. Sprawy różne.

Wrzesień

 1. Opracowanie wniosków do budżetu Gminy Kolbuszowa na 2021 rok.
 2. Sprawy różne.

Listopad

 1. Analiza protokołów z zebrań mieszkańców miasta i wsi.
 2. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Podsumowanie pracy Komisji za 2020 rok
 2. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki