Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisja Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa


Harmonogram Komisji Mandatowo - Regulaminowo - Samorządowa na II półrocze 2021 roku

 1. 22.09.2021 roku godz. 15:00
 2. 17.11.2021 roku godz. 15:00
 3. 22.12.2021 roku godz. 15:00

Plan pracy Komisji Mandatowo- Regulaminowo- Samorządowej na 2021 rok

Styczeń

 1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 rok.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących nadania nazw ulic w mieście i gminie Kolbuszowa.
 3. Sprawy różne.

Marzec

 1. Informacja na temat funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
  w Kolbuszowej.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał dotyczących zmian w statutach osiedli miasta Kolbuszowa (wykazy ulic).
 3. Sprawy różne.

Maj

 1. Wizytacja Centrum Edukacji Regionalnej i Kulturalnej w Kolbuszowej (budynek byłej synagogi).
 2. Sprawy różne.

Sierpień

 1. Opracowanie wniosków do budżetu Gminy Kolbuszowa na 2022 rok.
 2. Sprawy różne.

Październik

 1. Analiza protokołów z zebrań mieszkańców miasta i wsi.
 2. Sprawy różne.

Grudzień

 1. Podsumowanie pracy Komisji za 2021 rok
 2. Sprawy różne.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki