Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia


Harmonogram Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia na I półrocze 2020 roku

 1. 26.08.2019 roku godz. 14:00
 2. 16.09.2019 roku godz. 14:00
 3. 21.10.2019 roku godz. 14:00
 4. 18.11.2019 roku godz. 14:00
 5. 02.12.2019 roku godz. 14:00

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Opieki Społecznej i Zdrowia na 2020 rok

STYCZEŃ

 1. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020.

LUTY

Posiedzenie nr 1 (04.02.2020)

 1. Reorganizacja sieci szkół na terenie gminy Kolbuszowa. Posiedzenie z udziałem wszystkich radnych Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Posiedzenie nr 2

 1. Informacja o działalności Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej wraz z filiami i świetlicami w roku 2019.
 2. Informacja o funkcjonowaniu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej wraz z filiami za rok 2019.

MARZEC

 1.  Współpraca Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej z klubami, szkołami, uczniowskimi klubami sportowymi oraz organizacjami działającymi na rzecz sportu.
 2. Aktualna sytuacja finansowa Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej.

KWIECIEŃ

 1. Zapoznanie z ofertą szkół średnich dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Kolbuszowa.
 2. Profilaktyka i promowanie zdrowia na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa oraz informacja na temat higieny szkolnej oraz pomocy stomatologicznej.
 3. Informacja o przygotowaniach do „Dni Kolbuszowej”.

MAJ

 1. Przygotowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży (MDK wraz z filiami i świetlicami, MiPBP, szkoły).
 2. Informacja na temat funkcjonowania Rady Sportu w Kolbuszowej.

CZERWIEC

 1. Działalność organizacji pozarządowych na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa – działalność organizacji społecznych, klubów, stowarzyszeń, fundacji. Informacja odnośnie wydatków na realizację zadań z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

LIPIEC – przerwa wakacyjna.

SIERPIEŃ

 1. Przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego – sprawozdanie.

WRZESIEŃ

 1. Przygotowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do okresu jesienno – zimowego.
 2. Informacja na temat wydatków na realizacje zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 3. Wypracowanie wniosków do budżetu Gminy Kolbuszowa na rok 2021.

PAŹDZIERNIK

 1. Dożywianie dzieci i młodzieży w okresie zimowym.
 2. Informacja o pomocy mieszkaniowej dla osób pozostających w niedostatku.

LISTOPAD 

 1. Prowizorium budżetu gminy Kolbuszowa na 2021 – omówienie wydatków na oświatę, kulturę, sport i pomoc społeczną.

GRUDZIEŃ

 1. Informacja na temat przygotowania ferii zimowych dla dzieci i młodzieży (MDK, MiPBP, szkoły podstawowe, kryta pływalnia, Fundacja na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu).
 2. Podsumowanie pracy Komisji za 2020 rok.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki