Biuletyn Informacji PublicznejGMINY KOLBUSZOWA
UWAGA

Wersja archiwalna znajduje się pod adresem: archiwum.bip.kolbuszowa.pl

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Harmonogram Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na II półrocze 2021 roku

Posiedzenia Komisji będą się odbywać w miarę potrzeb.

Lokalizacje jednostek

Urząd Gminy
Szkoły
Przedszkola
Inne jednostki

Ważne linki