Uchwała Nr LVI/684/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:49:35
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Uchwała Nr LVI/684/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/683/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:48:34
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Uchwała Nr LVI/683/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/682/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:47:26
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Uchwała Nr LVI/682/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/681/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:45:56
w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Uchwała Nr LVI/681/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/680/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:43:45
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Uchwała Nr LVI/680/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/679/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:42:31
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Uchwała Nr LVI/679/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/678/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:39:56
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LV/665/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy   ...więcej

Uchwała Nr LVI/677/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:35:24
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2018 rok Uchwała Nr LVI/677/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/676/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:33:48
w sprawie ustalenia dopłat do wody i ścieków z budżetu Gminy Uchwała Nr LVI/676/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/675/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:31:52
w sprawie przestąpienia do IX zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Kolbuszowa Uchwała Nr LVI/675/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2   ...więcej

Uchwała Nr LVI/674/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:27:30
w sprawie uchwalenia VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa Uchwała Nr LVI/674/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/673/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:25:22
w sprawie oceny aktualności studium uwarumkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa Uchwała Nr LVI/673/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LVI/672/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 czerwca 2018 roku
2018-07-17 12:21:50
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 terenu stacji elektroenergetycznej w miejscowości Widełka, w gminie Kolbuszowa  Uchwała Nr LVI/672/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2   ...więcej

Uchwała Nr LV/671/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:48:37
w sprawie podpisania umowy o współpracy pomiędzy Bystrzycą /Ukraina/, a Kolbuszową /Polska/  Uchwała Nr LV/671/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Uchwała Nr LV/670/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:46:30
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2016 terenu mieszkaniowo-usługowego w rejonie ul. 3-go Maja w Kolbuszowej Uchwała Nr LV/670/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącz  ...więcej

Uchwała Nr LV/669/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:43:26
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/639/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rz  ...więcej

Uchwała Nr LV/668/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:42:15
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/638/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rz  ...więcej

Uchwała Nr LV/667/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:40:10
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/641/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rz  ...więcej

Uchwała Nr LV/666/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:34:19
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr LIII/637/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rz  ...więcej

Uchwała Nr LV/665/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 maja 2018 roku
2018-06-11 14:30:24
w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2027 Uchwała Nr LV/665/18 Rady Miejskiej w Kolbuszowej   ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 91
poprzednie     następne