kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Dane kontaktowe
Dane kontaktowe
 
Wydział, Jednostka Nr pokoju Nr telefonu

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret
e-mail: kazimierz.kret@kolbuszowa.pl

 2

2271 333

wew. 340

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik referatu

Anna Pastuła

(metryki urodzenia, akty zgonu, śluby)

e-mail: usc@kolbuszowa.pl

3

2271 513

2271 333

wew. 126

Informatyk

Lucjan Maciąg

e-mail: admin@kolbuszowa.pl

Jan Wiącek,

e-mail: jan.wiacek@kolbuszowa.pl

4

2271 333

wew. 156

Kasa Urzędu

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

5

2271 333

wew. 124

Biuro Obsługi Klienta 6

2271 333

wew. 123

Ewidencja ludności,

wydawanie dowodów osobistych

e-mail: ewidencja@kolbuszowa.pl

7

2272 583

2271 333

wew. 121

Burmistrz Kolbuszowej

Jan Zuba

e-mail: burmistrz@kolbuszowa.pl

12
2274 787

Z-ca Burmistrza Kolbuszowej

Marek Gil

e-mail: marek.gil@kolbuszowa.pl

11
2270 330
Sekretariat Kancelaria Urzędu
13
2271 333

Sekretarz Kolbuszowej

Barbara Bochniarz

e-mail: sekretarz@kolbuszowa.pl

10
2271 334

Sprawy obronne, OC, zarządzenie kryzysowe, archiwum zakładowe
14

2271 333

wew. 235

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, OSP

Kierownik referatu

Tadeusz Serafin

(gosp. ziemią i nieruchomościami,

umowy dzierżawy, sprzedaż gruntów)

e-mail: rolnictwo@kolbuszowa.pl

15

2271 333

wew. 234

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Wilk 

e-mail: krzysztof.wilk@rm.kolbuszowa.info

16
2272 500
Biuro Rady

Kierownik referatu

Elżbieta Koczoń - Macheta

e-mail: biuro.rady@kolbuszowa.pl

17

2271 333

wew. 231

Kadry

Elżbieta Kosiorowska

18

2271 333

wew. 236

Promocja Gminy

Andrzej Selwa

e-mail: promocja@kolbuszowa.pl

19

2271 333 wew. 229


 

Inspektor ds. Oświaty

Ireneusz Kogut

e-mail: inspektor@kolbuszowa.pl
19

2271 333

wew. 230


 

Referat Pozyskiwania Funduszy i Rozwoju Miasta i Gminy

Kierownik referatu

Janusz Durak

e-mail: rpf@kolbuszowa.pl
20

2271 333

wew. 330

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik referatu

Monika Fryzeł

e-mail: monika.fryzel@kolbuszowa.pl

21

2271 333

wew. 350

Referat Inwestycji Gminnych

Kierownik referatu 

Wiesław Szepieniec

e-mail: wieslaw.szepieniec@kolbuszowa.pl

23

2271 333

wew. 349

Ewidencja Działalności Gospodarczej

(dodatki mieszk., sprawy mieszkań)

e-mail: edg@kolbuszowa.pl

24

2271 333

wew. 348

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,

Plany Zagosp. Przestrzennego
25

2271 333

wew. 344

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa

Kierownik referatu

Elżbieta Lis

(drogi, gospodarka komunalna)

e-mail: elzbieta.lis@kolbuszowa.pl

26

2271 410

2271 333

wew. 347

Referat Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Kolbuszowej

Stanisław Zuber

e-mail: skarbnik@kolbuszowa.pl

27

2270 693

2271 333

wew. 346

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

Z-ca Skarbnika Kolbuszowej

Jacek Mroczek

e-mail: jacek.mroczek@kolbuszowa.pl
28

2271 333

wew. 345

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

29

2271 333

wew. 342

Referat Finansowo-Budżetowy

Księgowość

29A

2271 333

wew. 343

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatki

e-mail: podatki@kolbuszowa.pl

30

2271 333     
wew. 341

Budynek przy ul. Piekarskiej 15

   

Wydział, Jednostka    

Nr pokoju Nr telefonu  
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kierownik referatu

Kazimierz Kret

e-mail: kazimierz.kret@kolbuszowa.pl

(gospodarka odpadami komunalnymi)

  2272 222    

 Kasa

czynna z przerwą 11:00 - 12:00

   2272 222

Budynek przy ul. Piekarskiej 15A

   

Wydział, Jednostka    

Nr pokoju Nr telefonu  

Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej

Grzegorz Dzimiera

e-mail: straz.miejska@kolbuszowa.pl
 

2271 333

wew. 153

wew. 154  

 

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2013-08-07 08:28:46 | Data modyfikacji: 2017-03-28 11:22:18.
Data wprowadzenia: 2013-08-07 08:28:46
Data modyfikacji: 2017-03-28 11:22:18
Opublikowane przez: Joanna Micek
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl