kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
RGKiB.6733.53.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa budynku usługowego- Ochotniczej Straży Pożarnej"
2017-12-14 14:13:27
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.65.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicy 11 Listopada w Kolbuszowej"
2017-12-14 09:13:55
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.62.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia ulicznego w Widełce"
2017-12-06 14:46:47
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.61.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego”
2017-12-06 14:45:11
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.47.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami"
2017-12-06 14:40:59
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.63.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2017-12-05 09:26:16
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.59.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0.4kV wraz z budową poddziemnego przyłącza kablowego SN 15kV oraz podziemnego przyłącza kablowego nN 0,4kV"
2017-12-01 13:10:32
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.60.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2017-11-27 15:20:23
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.55.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej"
2017-11-27 11:03:45
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.58.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2017-11-27 11:02:03
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.54.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego"
2017-11-27 10:59:47
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.53.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa budynku usługowego - Ochotniczej Straży Pożarnej"
2017-11-27 10:58:14
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.52.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2017-11-27 10:56:26
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.62.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia ulicznego w Widełce"
2017-11-24 09:05:16
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.61.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego”
2017-11-22 09:47:14
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.57.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”
2017-11-22 09:45:06
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.56.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego do budynku usługowego”
2017-11-22 09:43:31
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.50.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza elektroenergetycznego do zasilania budynku produkcyjno-usługowego”
2017-11-22 09:41:37
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.48.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej”
2017-11-22 09:38:48
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.49.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej”
2017-11-22 09:37:02
Obwieszczenie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 449
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl