kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
RGKiB.6733.53.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: "Budowa budynku usługowego - Ochotnieczej Straży Pożarnej"
2017-10-18 14:40:51
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.54.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego"
2017-10-17 14:27:20
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.52.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2017-10-17 14:25:46
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.51.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2017-10-17 14:24:11
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.49.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa odcinka sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej"
2017-10-17 14:21:40
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.50.2017- Obwieszczenie w sprawie likalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza elektroenergetycznego do zasialnia budynku produkcyjno-usługowego"
2017-10-17 12:44:37
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.48.2017- Obwieszczenie w sprawie likalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"
2017-10-17 12:41:51
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.43.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ul. 11-go Listopada w Kolbuszowej"
2017-10-11 13:50:02
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.30.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa konterenowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej"
2017-10-11 13:45:59
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.30.2017- Obwieszczenie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie konterenowej stacji dezynfekcji wody w Kolbuszowej Dolnej
2017-10-11 13:42:50
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.54.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego wielorodzinnego"
2017-10-05 11:09:13
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.53.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej"
2017-10-05 11:07:29
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.52.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2017-10-05 11:05:57
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.51.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2017-10-05 11:04:27
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.46.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Fabrycznej w Kolbuszowej"
2017-09-28 13:25:50
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.50.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nN oraz przyłącza elektroenergetycznego do zasilania budynku produkcyjno-usługowego"
2017-09-27 13:30:45
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.49.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej"
2017-09-27 13:28:33
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.48.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"
2017-09-27 12:18:55
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.45.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oodcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2017-09-15 14:21:28
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.44.2017- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oodcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2017-09-15 14:20:28
Obwieszczenie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 423
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl