Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2018-11-15 08:43:06
Obwieszczenie Burmistrza Kolbuszowej w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   ...więcej

RGKiB.6733.68.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalno-usługowego"
2018-11-13 07:55:13
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.76.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2018-11-08 10:32:59
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.75.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2018-11-08 10:26:35
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.78.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej kanalizacji deszczowej"
2018-11-07 15:14:54
Obwieszczenie   ...więcej

RGKiB.6733.77.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2018-11-07 15:13:23
Obwieszczenie   ...więcej

RGKiB.6733.69.2018 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego”, na terenie obejmującym części działek ozn. nr ew.: 944/35, 1787/5, 944/17 946/7, położonych w Kolbuszowej
2018-11-01 00:00:48
  ...więcej

RGKiB.6733.67.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: "Budowa trybun sportowych, budki spikerskiej, sektora dla grup zorganizowanych na terenie boiska sportowego"
2018-10-18 13:04:54
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.65.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych"
2018-10-17 15:29:27
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.73.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"
2018-10-15 13:08:51
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.72.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa sieci wodociągowej"
2018-10-15 13:06:15
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.71.2018- Obiweszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa budynku Administracyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kolbuszowej"
2018-10-15 08:42:00
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.64.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"
2018-10-12 09:59:03
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 4 września 2018 r., znak: SKO-401/D/1172/2018 w sprawie wydania decyzji toczącej się na skutek odwołania Bartłomieja Gierczaka od decyzji Burmistrza Kolbuszowej w Kolbuszowej z dnia 26 lipca 2018 r. znak: RGKiB.6733.5.2018 o staleniu warunków lokalizacji dla inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KOB3302E na terenie obejmującym część działki ewid. nr 888/9, położonej w miejscowości Kupno, gmina Kolbuszowa"
2018-10-02 12:18:57
Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu   ...więcej

RGKiB.6733.70.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2018-09-28 13:35:41
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.69.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-09-28 13:34:37
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.68.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalno-usługowego"
2018-09-28 13:29:04
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.67.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa trybun sportowych, budki spikerskiej, sektora dla grup zorganizowanych na terenie boiska sportowego w Kolbuszowej Dolnej”
2018-09-20 11:00:30
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.62.218- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-09-12 12:47:46
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.61.218- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-09-12 12:46:57
Obwieszczenie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 617
następne