kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
RGKiB.6733.42.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-07-17 14:28:27
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.41.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Huciska"
2018-07-17 14:27:18
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.40.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"
2018-07-17 14:26:18
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.38.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w miejscowości Kłapówka (przysiółek Łąki) cz. II"
2018-07-17 14:25:09
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.37.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa masztu flagowego"
2018-07-17 14:24:02
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.36.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia Werynia – Kolonia cz. I"
2018-07-17 14:22:57
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.35.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia Werynia-Kolonia cz. II w Weryni"
2018-07-17 14:21:46
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.56.2018 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych”, na działkach ozn. nr ew.: 177/3, 176/4, 176/1, 176/5, 176/6, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna
2018-07-13 15:42:39
  ...więcej

RGKiB.6730.106.2018- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu odmownej decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków"
2018-07-10 13:39:04
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.109.2018- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych"
2018-07-10 12:50:14
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.32.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"
2018-07-09 14:28:51
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.55.2018- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"
2018-07-06 13:57:28
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.90.2018- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Cztery budynki mieszkalne jednorodzinne, cztery budynki garażowe"
2018-07-06 08:56:14
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.53.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych"
2018-07-05 07:47:56
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.52.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej"
2018-07-05 07:46:56
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.49.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV"
2018-07-05 07:45:45
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.30.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Rozbudowa budynku warsztatowo-garażowego"
2018-07-04 08:01:32
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.29.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa czynnej sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przebudową drogi gminnej publicznej nr 150500 R Widełka - Majdan"
2018-07-04 08:00:22
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.54.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kupno”
2018-07-03 14:45:20
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.50.2018 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia placu gminnego obok remizy OSP w Świerczowie”
2018-06-29 21:13:41
  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 568
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl