kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
RGKiB.6733.67.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa trybun sportowych, budki spikerskiej, sektora dla grup zorganizowanych na terenie boiska sportowego w Kolbuszowej Dolnej”
2018-09-20 11:00:30
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.62.218- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-09-12 12:47:46
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.61.218- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-09-12 12:46:57
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.60.218- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej"
2018-09-12 12:45:49
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.66.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-09-11 13:42:10
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.65.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych"
2018-09-11 13:40:49
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.79.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów FPHU "DREWKOL" na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- etap I
2018-09-07 08:58:33
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.78.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów FPHU "DREWKOL" na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- etap II
2018-09-07 08:55:29
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.64.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczneo pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociagowej"
2018-09-03 12:13:37
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.63.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczneo pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznych kablowych ziemnych nN zasilanych ze stacji Kolbuszowa 35 w Kolbuszowej"
2018-09-03 12:11:15
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Nowa Wieś
2018-09-03 09:06:21
Obwieszczenie   ...więcej

RGKiB.6733.56.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych"
2018-08-31 12:49:38
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.57.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia"
2018-08-30 15:15:35
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.55.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej"
2018-08-30 12:22:53
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.54.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kupno"
2018-08-30 12:21:53
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.53.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych"
2018-08-30 12:20:03
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.106.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji pn: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków"
2018-08-20 14:10:26
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.45.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-08-07 09:52:45
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.46.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa hydrantów na sieci wodociągowej"
2018-08-06 15:53:55
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.48.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia"
2018-08-06 14:10:11
Obwieszczenie  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 600
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl