Obwieszczenia

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Tarnobrzegu z dnia 20.04.2018r.,
znak: SKO-401/D/559/2018 o wydaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego w sprawie
budowy stacji bazowej telefonii komórkowej
KOB3302E na terenie, obejmującym część
działki nr ewid. 888/9 położonej w
miejscowości Kupno
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-05-16 08:16:09.
Data wprowadzenia: 2018-05-16 08:16:09
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót