kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
RGKiB.6733.26.2018 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączem”, na terenie obejmującym działki nr ewid.: 3768, 3767/4, 3766/2, 3759, położone w miejscowości Widełka
2018-06-28 15:04:04
  ...więcej

RGKiB.6730.109.2018- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych"
2018-06-21 14:31:45
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.28.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kolbuszowej Dolnej do przepustowości 5 500m³/d"
2018-06-21 12:26:55
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.27.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia ulicy Bytnara i Bytnara – Bocznej w Kolbuszowej"
2018-06-21 12:24:49
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.25.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-06-21 12:23:52
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.24.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-06-21 12:22:47
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.47.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej"
2018-06-19 10:26:25
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.48.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia"
2018-06-19 10:23:54
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.90.2018- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych i czterech budynków garażowych"
2018-06-15 11:22:05
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.43.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka wodociągowej"
2018-06-08 13:17:09
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.23.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej nr 1212R Lipnica-Dzikowiec-Widełka w km+142 do km 11+258 strona lewa w miejscowości Widełka”
2018-06-06 12:05:51
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.22.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa, przebudowa parkingów, chodników i dróg dojazdowych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową na terenie Szpitala Powiatowego w Kolbuszowej”
2018-06-06 12:04:52
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.21.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania magazynów wody pitnej na magazyny techniczne oraz części portierni na chłodnię zwłok”
2018-06-06 12:03:26
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.20.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie Górnianki w Kolbuszowej”
2018-06-06 12:02:24
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.19.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie drogi krajowej nr 9”
2018-06-06 12:01:07
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.18.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stawu w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej”
2018-06-06 11:59:00
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.42.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego"
2018-06-06 08:59:51
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.41.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Huciska"
2018-06-06 08:58:06
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.40.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"
2018-06-06 08:56:26
Obwieszczenie  ...więcej

VIII zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa w miejscowości Kupno
2018-05-30 09:14:31
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa- część tekstowa (1,17 MB) Załącznik graficzny- Mapa (29,83 MB) Prognoza oddziaływania na środowisko (6,19 MB) Protokół z przepro  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 568
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl