kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
RGKiB.6733.19.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie drogi krajowej nr 9"
2018-04-18 12:47:56
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.21.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania magazynów wody pitnej na magazyny techniczne oraz części portierni na chłodnię zwłok"
2018-04-18 10:40:35
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.39.2018- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych"
2018-04-13 14:06:39
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.4.2018- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkownia budynku godpodarczego na budynek warsztatu samochodowego"
2018-04-13 13:46:25
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.36.2018- Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-04-11 07:56:35
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Nowa Wieś
2018-04-06 08:33:48
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.16.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej”
2018-03-26 15:38:54
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.17.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa odcinka sieci wodociągowej”
2018-03-26 15:15:48
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.14.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami”
2018-03-26 14:09:09
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.13.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej”
2018-03-26 14:08:09
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.9.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa zbiornika retencyjnego nr 3 Nowa Wieś. Zadanie nr 04-10-1.1-01. W ramach zadania pn.: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”
2018-03-26 14:06:52
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.8.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego”
2018-03-26 14:04:47
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.39.2018- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa trzech bydynków mieszkalnych jednorodzinnych"
2018-03-19 15:23:12
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.36.2018- Obwieszczenie w sprawie opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Budowa bydynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-03-19 15:20:56
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.4.2018- Obwieszczenie w sprawie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek warsztatu samochodowego"
2018-03-19 15:17:21
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.15.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa/przełożenie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia"
2018-03-19 14:09:55
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.10.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr KOB7003_A"
2018-03-13 09:44:35
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.12.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku handlowo-usługowego”
2018-03-09 15:26:41
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.11.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej”
2018-03-09 15:25:50
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.5.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr KOB3302E”
2018-03-09 15:24:35
Obwieszczenie  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 523
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl