kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Obwieszczenia
RGKiB.6733.47.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej"
2018-08-06 14:09:02
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.106.2018 - Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji odmownej ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pod nazwą „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków”, na działce ozn. nr ew. 219, położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna
2018-08-03 15:06:40
  ...więcej

RGKiB.6730.109.2018 - Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, na działce ozn. nr ew. 1733/11, położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna
2018-07-31 20:52:14
  ...więcej

RGKiB.6733.61.2018 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego jednorodzinnego”, na działkach ozn. nr ew.: 679/23, 679/16, 679/14, 679/15 położonych w miejscowości Kupno
2018-07-31 20:46:41
  ...więcej

RGKiB.6733.60.2018 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej”, na działkach ozn. nr ew.: 1635/3, 1634/2, 1634/3, 1638/2, 1642, 1643, 1628, 1619, 1616, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna
2018-07-31 20:45:33
  ...więcej

RGKiB.6733.50.2018 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa oświetlenia placu gminnego obok remizy OSP w Świerczowie”
2018-07-30 15:27:12
  ...więcej

RGKiB.6733.49.2018 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej SN 15 kV”
2018-07-30 15:26:18
  ...więcej

RGKiB.6733.43.2018 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci wodociągowej”, na części działek ozn. nr ew.: 566/13, 565, 5/5, 5/4, 5/8, 5/7, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna
2018-07-30 15:24:43
  ...więcej

RGKiB.6733.5.2018 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej KOB3302E”
2018-07-30 15:23:38
  ...więcej

RGKiB.6733.59.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w miejscowości Kłapówka (przysiółek Łąki) cz. I"
2018-07-23 15:00:53
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.58.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa eksperymentalnej szklarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
2018-07-23 15:00:13
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.57.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej"
2018-07-23 11:29:21
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.42.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-07-17 14:28:27
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.41.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia przy drodze powiatowej w kierunku Huciska"
2018-07-17 14:27:18
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.40.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem"
2018-07-17 14:26:18
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.38.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia w miejscowości Kłapówka (przysiółek Łąki) cz. II"
2018-07-17 14:25:09
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.37.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa masztu flagowego"
2018-07-17 14:24:02
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.36.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia Werynia – Kolonia cz. I"
2018-07-17 14:22:57
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.35.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Dobudowa oświetlenia Werynia-Kolonia cz. II w Weryni"
2018-07-17 14:21:46
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.56.2018 - Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych”, na działkach ozn. nr ew.: 177/3, 176/4, 176/1, 176/5, 176/6, położonych w miejscowości Kolbuszowa Dolna
2018-07-13 15:42:39
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 600
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl