RGKiB.6733.60.218- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej"
2018-09-12 12:45:49
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.66.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-09-11 13:42:10
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.65.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych"
2018-09-11 13:40:49
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.79.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów FPHU "DREWKOL" na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- etap I
2018-09-07 08:58:33
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.78.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejących obiektów FPHU "DREWKOL" na budynek produkcyjno-magazynowy z częściami: administracyjną, handlową, usługową wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną- etap II
2018-09-07 08:55:29
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.64.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczneo pod nazwą: "Budowa odcinka sieci wodociagowej"
2018-09-03 12:13:37
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.63.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publiczneo pod nazwą: "Budowa linii elektroenergetycznych kablowych ziemnych nN zasilanych ze stacji Kolbuszowa 35 w Kolbuszowej"
2018-09-03 12:11:15
Obwieszczenie  ...więcej

Obwieszczenie w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Nowa Wieś
2018-09-03 09:06:21
Obwieszczenie Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjetymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Nowa Wieś   ...więcej

RGKiB.6733.56.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych"
2018-08-31 12:49:38
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.57.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia"
2018-08-30 15:15:35
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.55.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej"
2018-08-30 12:22:53
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.54.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa oświetlenia drogi krajowej nr 9 w miejscowości Kupno"
2018-08-30 12:21:53
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.53.2018- Obwieszczenie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynków mieszkalnych"
2018-08-30 12:20:03
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.106.2018- Obwieszczenie w sprawie ustalenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy dla inwestycji pn: "Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków"
2018-08-20 14:10:26
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.45.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego"
2018-08-07 09:52:45
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.46.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa hydrantów na sieci wodociągowej"
2018-08-06 15:53:55
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.48.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Przebudowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia"
2018-08-06 14:10:11
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6733.47.2018- Obwieszczenie w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej"
2018-08-06 14:09:02
Obwieszczenie  ...więcej

RGKiB.6730.106.2018 - Obwieszczenie w sprawie wydanie decyzji odmownej ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pod nazwą „budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków”, na działce ozn. nr ew. 219, położonej w miejscowości Kolbuszowa Górna
2018-08-03 15:06:40
  ...więcej

RGKiB.6730.109.2018 - Informacja o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą „Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, na działce ozn. nr ew. 1733/11, położonej w miejscowości Kolbuszowa Dolna
2018-07-31 20:52:14
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 617
poprzednie     następne