kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Ogłoszenia
Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego
2017-10-17 14:15:38
Starosta Kolbuszowski zawiadamia o zgromadzeniu wszystkich dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku Burmistrza Kolbuszowej, zs. ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa z dnia 03.08.2017 r w sprawie „Przebudowa i rozbudow  ...więcej

XLV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-10-10 08:37:24
W dniu 12 października 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej odbędzie się XLV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad  Podj  ...więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera
2017-10-06 13:08:16
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera   ...więcej

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kolbuszowa na lata 2013-2030
2017-10-05 07:32:59
OBWIESZCZENIE Burmistrz Gminy Kolbuszowa zawiadamia: Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 późniejszymi zmianami) w związku z art.   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej i położonej w Porębach Kupieńskich, przeznaczonych do sprzedaż w trybie przetargowym oraz położonej w Weryni, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2017-10-04 14:23:54
Burmistrz Kolbuszowej informuje,  że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.  ...więcej

Obwieszczenie z dnia 28.09.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa chodnika w ramach inwestycji pn. "Budowa parkingu wraz z dojściem do przystanku osobowego w Kolbuszowej Górnej", na działce nr ewid. 1013 obręb 9 Kolbuszowa Górna, na terenie miasta i gminy Kolbuszowa, na terenie kolejowym zamknietym"
2017-10-02 12:04:36
Obwieszczenie   ...więcej

Obwieszczenie z dnia 28.09.2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa chodnika w ramach inwestycji pn. "Budowa miejsc postojowych wraz z dojściem do przystanku osobowego w Zarębkach", na działce nr ewid. 1042 obręb 12 Zarębki, na terenie miasta i gminy Kolbuszowa, na terenie kolejowym zamknietym"
2017-10-02 12:01:46
Obwieszczenie   ...więcej

XLIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-09-20 10:53:32
W dniu 22 września 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej odbędzie się XLIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczeg&o  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy J. Piłsudskiego, oznaczonej nr ew. działki 1189/30 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym oraz położonych w Widełce, oznaczonych nr ew. działek 1480/63 i 3300/128 przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
2017-09-08 12:05:01
Burmistrz Kolbuszowej informuje,  że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 20  ...więcej

Ogłoszenie o obowiązku wniesienia III raty "opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2017
2017-09-06 11:47:16
Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty III raty opłaty alkoholowej za 2017 r. Opłatę należy uiścić w termin  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2017-09-04 12:52:51
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Kolbuszowskiego
2017-08-31 09:09:58
Starosta Kolbuszowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: AB.6747.4.1.2017 na wniosek Burmistrza Kolbuszowej, zs. ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa z dnia 03.08.2017 r w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu n  ...więcej

XLIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-08-24 08:26:25
W dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad  Pr  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
2017-08-08 15:29:00
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.z 2016 roku p  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2017-08-02 12:01:23
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.  ...więcej

XLII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2017-07-28 09:08:05
W dniu 4 sierpnia 2017 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie protokołu z poprzedniej se  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie zawiadomienia o wznowieniu z urzędu postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.03.2017r. Nr 2/2017 znak: I-IX.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów obejmująca budowę prawostronnego chodnika, przepustów drogowych, oświetlenia drogowego oraz usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną na odcinku km 168+650 - 171+265 w Kolbuszowej Górnej i Kupnie"
2017-07-26 08:50:18
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie zawiadomienia o wznowieniu z urzędu postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.03.2017r. Nr 2/2017 znak: I-IX.7820.1.4.2016 o zezwoleniu na realizacj  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nnieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem
2017-07-12 14:30:02
Burmistrz KolbuszowejINFORMUJE,że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) wykaz ni  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
2017-07-12 14:29:39
Burmistrz KolbuszowejINFORMUJE,że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wyka  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie lokali mieszkalnych własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu
2017-07-11 13:13:32
Burmistrz KolbuszowejINFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2016r., poz. 2147 ze zmian.) wykaz   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 252
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl