Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Widełce, oznaczonej nr ew. działki 1477/3 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz wieczystego użytkownika
2018-11-08 13:07:03
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 p  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Astrowej, oznaczonej nr ew. działki 48/71 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
2018-11-08 13:01:49
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z   ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 31 października 2018 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.282.2018.EB w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 04.05.2011 r. znak: OŚ.6341.10.2011 na wykonanie wylotu oraz odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych co rzeki Łęg z biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowosci Widełka- zakład zrzekł się praw do pozwolenia w tym zakresie.
2018-11-08 12:42:47
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania   ...więcej

LX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-10-12 12:12:24
W dniu 19 października 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie porządku obrad    ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-10-01 14:39:25
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze z  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w najem
2018-09-25 13:59:20
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121) wykaz nie  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 18 września 2018 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.231.2018.RF w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu rzeki Nil w km 26+735 rurociągu sieci gazowej niskiego ciśnienia, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 1265, obręb 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski
2018-09-25 08:21:33
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania   ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu postanowienia znak: N-VIII.7820.1.43.2018, z dnia 18.09.2018 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sedzisżów Młp. polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi od km 5+155 do 5+455 SP i od km 5+117 do km 5+173 SL oraz zatok autobusowych w km 5+226 SP i w km 5+128 SL w m. Bukowiec, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi"
2018-09-25 08:06:56
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego   ...więcej

LIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-09-21 09:50:37
W dniu 27 września 2018 r. o godz. 08:15 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sporty w Kolbuszowej odbędzie się LIX sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Proponowany porządek obrad:     Otwarcie sesj  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-09-20 13:32:41
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 12 września 2018 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.222.2018.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowów przydroznych, wykonanie wylotów oraz usługe wodną polegajacą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych z terenu drogi krajowej nr 9 do ziemi, z lokalizacją przedsięwziecia w obrębie 11 Widełka, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W)
2018-09-18 15:23:33
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-09-18 14:46:37
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-09-11 14:47:25
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa, przeznaczonych do oddania w dzierżawę
2018-09-11 14:28:02
Burmistrz Kolbuszowej INFORMUJE, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 ZOSTAŁ WYWIESZONY zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018r., poz. 121 ze zm.) wy  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 06 września 2018 r. dotyczącego zawiadomienia o wydaniu decyzji, znak: N-VIII.7820.1.43.2018 z dnia 03 września 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 987 Kolbuszowa - Sedzisżów Młp. polegająca na budowie chodnika na odcinku drogi od km 5+155 do 5+455 SP o od km 5+117 do km 5+173 SL oraz zatok autobusowych w km 5+226 SP i w km 5+128 SL w m. Bukowiec, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi"
2018-09-06 07:49:09
Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego   ...więcej

LVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
2018-08-27 11:52:43
W dniu 31 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sporty w Kolbuszowej odbędzie się LVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji. Przyjęcie por  ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Sokołowskiej na terenie SSE EURO – PARK MIELEC Podstrefa Kolbuszowa, oznaczonej nr ew. działki 1549/77 przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat w trybie przetargowym
2018-08-24 14:36:33
Burmistrz Kolbuszowej informuje,  że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ   zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z   ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 08 sierpnia 2018 roku znak: RZ.ZUZ.4.421.180.2018.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe w granicach linii brzegu potoku Górnianka w km 2+666, kanalizacji sanitarnej, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 3887/5, obręb 0009 Kolbuszowa Górna, jednostka ewidencyjna 180602_5 Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski
2018-08-23 09:38:22
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania   ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 06 sierpnia 2018 roku znak: RZ.ZUZ.4.421154.2018.KZ w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego w mieście Kolbuszowa, polegająca na wykonaniu przepustu pod drogę w km 0+002,80 wraz z umocnieniem wlotu i wylotu murkami czołowymi prostymi na długości 14 m oraz na umocnieniu rowu ażurowymi płytami na wlocie i wylocie projektowanego przepustu, z lokalizacją przedsięwzięcia na terenie nieruchomości obejmującej działkę nr 2317, obręb 0001 Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4 Kolbuszowa miasto, powiat kolbuszowski
2018-08-09 14:14:22
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania   ...więcej

Burmistrz Kolbuszowej informuje o wykazie nieruchomości gruntowych położonych w Kolbuszowej oznaczonych nr ew. działki: 48/66 przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym, 16 przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej, położonej w Widełce oznaczonej nr ew. działki 3300/18 przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej
2018-08-07 14:26:29
Burmistrz Kolbuszowej informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21 WYWIESZONY ZOSTAŁ zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.  z 20  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 337
następne