kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Ogłoszenia
Ogłoszenia
LIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w
Kolbuszowej 

W dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się LIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej na 2017 rok dla Gminy Kolbuszowa
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XLIX/607/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki ZGKiM Sp.zo.o. na zadanie pn.”Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Werynia-Polesie Weryńskie ”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki pomostowej ZGKiM sp. zo.o. na zadanie pn.”Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Kolbuszowa: Część II: Budowa sieci wodociągowej wraz przyłączami w miejscowości Werynia-Polesie Weryńskie”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Łąkowej w miejscowości Kolbuszowa Dolna.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kolbuszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 14. Interpelacje i wolne wnioski.
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:45:26 | Data modyfikacji: 2018-04-20 12:58:35.
Data wprowadzenia: 2018-04-19 10:45:26
Data modyfikacji: 2018-04-20 12:58:35
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl