kontrast
A+ A-
Strona Strona Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej: www.kolbuszowa.pl
 Ogłoszenia
Ogłoszenia
Urząd Miejski w Kolbuszowej uprzejmie informuje,
że 31 maja 2018 roku upływa termin płatności
II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2018 

Urząd Miejski w Kolbuszowej przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na handel napojami alkoholowymi, łącznie z piwem, o obowiązku dokonania wpłaty II raty opłaty alkoholowej za 2018 r.

Opłatę należy uiścić w terminie do 31 maja  2018 r.

Niedokonanie opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia. W przypadku niedokonania opłaty alkoholowej do dnia 31 maja 2018 r., zezwolenie wygasa jeżeli przedsiębiorca z upływem 30 dni od dnia 31 maja 2018 r., nie wniesie raty opłaty alkoholowej powiększonej o 30 % opłaty rocznej.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niezapłacenia II raty opłaty alkoholowej może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wyjaśnienia dotyczące powyższych spraw można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej pokój nr 24, II piętro lub telefonicznie pod nr 17  2271 333,  wew. 348.

 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-05-22 09:01:34.
Data wprowadzenia: 2018-05-22 09:01:34
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
Kierownik Jednostki
Jan Zuba
Kontakt:
Tel: (17) 22-71-333
Fax: (17) 22-72-939
e-mail: umig@kolbuszowa.pl