Ogłoszenia

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 31
lipca 2018 r., znak: N-VIII.7820.1.43.2018
dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie wydania
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr
987 Kolbuszowa - Sedzisżów Młp. polegająca na
budowie chodnika na odcinku drogi od km 5+155 do
5+455 SP o od km 5+117 do km 5+173 SL oraz zatok
autobusowych w km 5+226 SP i w km 5+128 SL w m.
Bukowiec, wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną i urządzeniami budowlanymi"
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:56:57.
Data wprowadzenia: 2018-08-06 12:56:57
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót