Ogłoszenia

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
z dnia 06 sierpnia 2018 roku znak:
RZ.ZUZ.4.421154.2018.KZ w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę
urządzenia wodnego tj. rowu przydrożnego w
mieście Kolbuszowa, polegająca na wykonaniu
przepustu pod drogę w km 0+002,80 wraz z
umocnieniem wlotu i wylotu murkami czołowymi
prostymi na długości 14 m oraz na umocnieniu
rowu ażurowymi płytami na wlocie i wylocie
projektowanego przepustu, z lokalizacją
przedsięwzięcia na terenie nieruchomości
obejmującej działkę nr 2317, obręb 0001
Kolbuszowa, jednostka ewidencyjna 180602_4
Kolbuszowa miasto, powiat kolbuszowski
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:14:22.
Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:14:22
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót