Ogłoszenia

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej
Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego
z dnia 08 sierpnia 2018 roku znak:
RZ.ZUZ.4.421.180.2018.KZ w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody
powierzchniowe w granicach linii brzegu potoku
Górnianka w km 2+666, kanalizacji sanitarnej, z
lokalizacją na terenie nieruchomości
obejmującej działkę nr 3887/5, obręb 0009
Kolbuszowa Górna, jednostka ewidencyjna 180602_5
Kolbuszowa (W), powiat kolbuszowski
 

Opublikowane przez: Joanna Micek | Data wprowadzenia: 2018-08-23 09:38:22.
Data wprowadzenia: 2018-08-23 09:38:22
Opublikowane przez: Joanna Micek
« powrót